Piazza Umberto I, 8
24027 Nembro (BG)

Presidente

Diego Fornoni