Principiile etice ale donări

Cele 8 principii etice

 1. Anonimat
  identitatea donatorului şi al beneficiarului sunt utilizate de către operatorii Sistemului de transfuzii respectând politica de confidenţialitate.
 2. Libertatea de a alege
  donarea de sânge este o alegere liberă şi conştientă.
 3. Nonprofit
  sângele şi componentele sângelui nu pot fi sursă de profit; valoarea unei unităţi de sânge/ component al sângelui este fixat în funcţie de costurile susţinute pentru colectarea, pregătirea, calificarea şi distribuirea produselor din sânge.
 4. Gratuit
  donarea de sânge este gratuită şi nu poate fi plătită în nici un fel. În Italia donarea de sânge cu plată este pedepsită prin lege în baza articolului 22 din legea 219/2005.
 5. Igienă
  pentru fiecare donator, materialul folosit pentru colectare este steril şi de unică folosinţă.
 6. Siguranţă
  gratuitatea, vizita de control înainte de donare şi testele de diagnostic efectuate asigură siguranţa produselor transfuzate bolnavilor şi protejarea sănătăţii donatorilor.
 7. Calitate​​​​​​​
  respectarea bunelor practici şi numeroasele controale ale materialelor folosite garantează cea mai bună calitate a produselor de transfuzie.
 8. Periodicitate​​​​​​​​​​​​​​
  sângele donatorilor periodici reprezintă o garanţie de încredere şi siguranţă pentru beneficiar şi, de asemenea siguranţa aprovizionării. Donatorul periodic este controlat din punct de vedere medical, întrucât este supus unor examene amănunţite şi controale atente ale sângelui.

Sângele

Ce este sângele

Sângele este un ţesut fluid care circulă în vasele sanguine, reprezintă 8% din greutatea corporală şi este constituit din o parte lichidă, plasma, şi de o parte corpusculară formată din: globule roşii, globule albe şi trombocite, denumite componente ale sângelui.

Vaso sanguigno

De ce să donezi

Cine are nevoie de sânge

Nevoia de sânge şi de componente ale sângelui este în continuă creştere datorită îmbătrânirii populaţiei şi a tratamentelor tot mai noi şi mai numeroase. Sângele este indispensabil pentru multe terapii şi nu doar în situaţii de urgenţă. Nu poţi şti cui donezi sângele tău, dar să ştii că donarea ta este destinată multor tipuri de bolnavi, celor de cancer şi persoanelor care au hemoragii importante datorită traumelor, intervenţiilor chirurgicale, printre care transplanturi, sau în timpul naşterii.

Diferite forme de donare

Donarea de sânge întreg

Donarea de sânge întreg este forma de donare cea mai frecventă. Permite recoltarea în acelaşi timp a tuturor componentelor sanguine: globule roşii, globule albe şi trombocite care vor fi separate pe urmă.

Afereză

Donarea prin afereză permite recoltarea unui singur component al sângelui cu ajutorul unui aparat care separă celulele în timp ce celelalte componente sunt introduse din nou donatorului. De asemenea este posibil să fie recoltate 2 componente simultan, este vorba despre donare multicomponenta.
Donarea prin afereză oferă avantajul de a colecta o cantitate mai mare de componente de care bolnavii au nevoie; durează mai mult decât donarea de sânge întreg. Acest tip de donare este propusă în general donatorilor care au deja experienţă de donare de sânge.

Alte tipuri de donare

Studii ştiinţifice recente au propus alte forme de donare, precum cea de celule staminale recoltate din sângele cordonului ombilical sau din măduva osoasă, pentru utilizarea lor în tratamente inovative pentru multe boli.

Gruppi sanguigni

Etape și condiții

Etape pentru a dona

 1. Înregistrarea​​​​​​​​​​​​​​
  După cererea unui document de identitate valabil, medicul înregistrează datele tale în Banca de date al Sistemului de transfuzie şi te îndrumă la completarea chestionarului de pre-donare.
 2. Vizita de idoneitate​​​​​​​​​​​​​​
  Înainte de fiecare donare, sunt recoltate câteva eşantioane de sânge necesare pentru testele pre-donare, urmează un colocviu confidenţial şi o vizită de control cu un medic pentru a verifica idoneitatea la donare, respectând siguranţa donatorului şi a beneficiarului.
 3. Recoltarea​​​​​​​​​​​​​​
  Recoltarea sângelui şi ale componentelor sanguine este efectuată de personalul sanitar pregătit şi calificat. Procedeul de recoltare este simplu şi neprimejdios, materialul folosit este de unică folosinţă şi asigură siguranţa deplină a donatorului.
 4. După donare​​​​​​​​​​​​​​
  După recoltare îţi este oferit un mic dejun. Dacă eşti un muncitor angajat adu-ţi aminte că ai dreptul la ziua de odihnă plătită.

Step donazione

Condiții pentru a dona

Puedes donar sangre solo si:

 1. ai vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani;
 2. ai fost recunoscut apt de un medic pentru donare;
 3. greutatea ta corporală este cel puţin 50 Kg.

Ce devine donarea

După colectare sângele urmează acelaşi procedeu (standard) prin care ajunge în siguranţă de la donator la beneficiar. Componentele sângelui separate şi validate, sunt distribuite în secţiile spitalelor care fac cerere şi administrate doar după efectuarea testelor de compatibilitate donator/beneficiar. Fiecare punga recoltată şi eşantioanele corespunzătoare sunt înregistrate şi identificate cu un cod de bare univoc cu scopul de a asigura, de la începutul pana la sfarsit procesului de transfuzie,trasabilitatea exacta (de 30 ani) pentru a garanta siguranta traseului de donare.

Unde donezi

Spitale sau puncte de recoltare

Se donează la centrele de transfuzie ale spitalelor sau la unităţile de recoltare administrate de asociaţii. Poţi programa toate tipurile de donare direct la centrul de transfuzie sau prin intermediul asociaţiilor de donatori de sânge.

 

Pentru a deveni donator, contactează centrul de donare cel mai apropiat de tine.