Zasady etyki krwiodawstwa

Osiem zasad etycznych

 1. Anonimowość
  dane osobowe tak dawców jak i biorców są przechowywane i przetwarzane komputerowo przez służbę zdrowia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i wrażliwych.
 2. Wolność wyboru
  oddanie krwi to wolny i świadomy wybór każdego obywatela.
 3. Non profit
  Krew i jej pochodne nie mogą być źródłem jakiegokolwiek dochodu; wartośc każdej jednostki krwi lub jej składników jest z góry ustalona na podstawie poniesionych kosztów związanych z jej gromadzeniem, przetwarzaniem, oznakowaniem i dystrybucją.
 4. Za darmo
  krwiodawstwo nie jest odpłatne i nie może być wynagradzana w żaden sposób. We Włoszech krwiodawstwo odpłatne jest ścigane przez prawo na podstawie art. 22 ustawy nr 219 z 2005 roku.
 5. Higiena​​​​​​​​​​​​​​
  Od każdego dawcy krew jest pobierana i przetaczana przy pomocy jednorazowych i sterylnych zestawów.
 6. Bezpieczeństwo
  Nieodpłatne krwiodawstwo, szczegółowe badania przed oddaniem krwi oraz testy diagnostyczne gwarantują chorym dostęp do bezpiecznych produktów krwiopochodnych, a także zapewniają ochronę zdrowia dawcy.
 7. Jakość​​​​​​​​​​​​​​
  Przestrzeganie restrykcyjnych procedur oraz liczne kontrole jakości zestawów do pobierania zapewniają najlepszą jakość krwi i jej składników.
 8. Okresowość​​​​​​​​​​​​​​
  Stali dawcy krwi to gwarancja zaufania i bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie ciągłości dostaw krwi. Stały krwiodawca jest objęty okresową kontrolą lekarską. Poddawany jest dokładnym badaniom oraz ścisłym kontrolom oddawanej krwi. Każdorazowo przechodzi on badanie lekarskie I laboratoryjne oddawanej krwi. Każdorazowo przechodzi on badanie lekarskie i laboratoryjne oddawanej krwi.

Krew

Czym jest krew

Krew jest tkanką płynną, która krąży w naczyniach krwionośnych. Stanowi 8% całej masy ciała i jest zbudowana z części płynnej, czyli osocza oraz wyspecjalizowanych komórek czyli czerwonych ciałek krwi, ciałek białych oraz płytek krwi – nazywamy je wszystkie składnikami krwi.

Vaso sanguigno

Dlaczego należy oddawać krew?

Kto potrzebuje krwi

Ze względu na powolne starzenie się społeczeństwa, na stosowanie coraz to nowych i liczniejszych technik leczniczych, a także w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na krew i jej pochodne. Nie wiadomo, komu konkretnie oddaje się krew. Jest ona przeznaczona dla wielu chorych, tak na oddziałach onkologicznych jak i pacjentom z krwotokami pourazowymi i po operacjach chirurgicznych, takich jak przeszczepy czy poród.

Różne formy krwiodawstwa

Krwiodawstwo

Pobieranie krwi pełnej jest najczęstszą formą krwiodawstwa. Pozwala ono na pobranie jednocześnie wszystkich składników krwi: czerwonych ciałek, białych oraz płytek. Są one poddawane procesowi rozdzielenia w późniejszym terminie.

Różnicowanie składników krwi

Afereza pozwala na pobranie przy pomocy specjalistycznej aparatury jednego tylko składnika krwi, podczas gdy składniki aktualnie niepotrzebne powracają do organizmu dawcy. Możliwe jest także pobieranie równocześnie dwóch składników krwi. Oddawanie krwi w systemie aferezy pozwala na pobranie większej ilości składników, na które jest akurat zapotrzebowanie i trwa nieco dłużej od pobierania krwi pełnej. Ten rodzaj pobierania jest zazwyczaj proponowany dawcom, którzy już mają doświadczenie w oddawaniu krwi.

Inne rodzaje dawstwa

Badania prowadzone przez ostatnie lata pozwoliły na rozwój nowych technik oddawania krwi, takich jak na przykład pobieranie krwi pępowinowej jak również szpiku kostnego przydatnych podczas nowoczesnych form leczenia wielu chorób.

Gruppi sanguigni

Etapy i warunki

Etapy dawstwa

 1. Rejestracja​​​​​​​​​​​​​​
  Po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości lekarz wprowadzi Twoje dane do banku danych i pomoże Ci wypełnić kwestionariusz przed oddaniem krwi.
 2. badanie przydatności krwi​​​​​​​​​​​​​​
  Przed każdym zabiegiem zostaną Ci pobrane próbki krwi potrzebne do testu przed oddaniem krwi. Następnie lekarz odbędzie z Tobą rozmowę prywatną oraz dokładnie Cię zbada w celu oceny stanu Twojego zdrowia I Twojej przydatności jako dawcy. Jest to ważny etap ze względu na ochronę zdrowia tak dawcy jak i późniejszego biorcy.
 3. pobranie
  Pobranie krwi i preparatów krwiopochodnych jest przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel medyczny. Sam zabieg jest prosty i nieszkodliwy, a zestawy używane do pobrania są jednorazowe i gwarantują całkowite bezpieczeństwo osobie oddającej krew.
 4. Po pobraniu​​​​​​​​​​​​​​
  Po pobraniu krwi zostaje Ci zaoferowane śniadanie. Należy pamiętać, że jeśli pracujesz, to przysługuje Ci jeden dzień płatnego odpoczynku.

Step donazione

Warunki dawstwa

Krew możesz oddać gdy:

 1. Jesteś w przedziale wiekowym 18 – 65 lat;
 2. Zostałeś zakwalifikowany przez lekarza jako krwiodawca;
 3. Twoja waga ciała to przynajmniej 50 kg.

Co stanie się z donacją

Po pobraniu krew jest poddana standardowym procedurom, które zapewniają jej bezpieczne przechowywanie oraz transport od dawcy do biorcy. Produkty krwiopochodne, oddzielone I odpowienio oznakowane zostają przekazane według zapotrzebowania na oddziały szpitalne i zostają podane pacjentom wyłącznie po uprzednim przeprowadzeniu testu na zgodność między dawcą a biorcą. Aby zapewnić możliwość szybkiego i łatwego odnalezienia konkretnej jednostki krwi, każdy kolejny worek wraz z próbkami jest rejestrowany i oznaczany ujednoliconym kodem kreskowym. Dane tego typu są przechowywane przez 30 lat.

Gdzie oddać

Szpitale i inne jednostki zbiórki

Krew można oddać w szpitalu na oddziale krwiodawstwa lub w odpowiednich punktawch krwiodawstwa prowadzonych przez różne stowarzyszenia. Bezpośrednio w punkcie krwodawstwa lub za pośrednictwem stowarzyszeń dawców krwi można odpowiednio wcześniej uzgodnić na jaką formę pobrania krwi się decydujesz

 

Aby zostać dawcą, prosimy o kontakt z najbliższym Urzędem Miejskim.